Utaslistával kapcsolatos tájékoztatók

Hitelt érdemlően igazolja a regisztrációt rögzítő és a hozzáférést kiadó szervezet felé, hogy mind a bejelentésben érintett hajó(k), mind a bejelentést végző személyzet, a Társaság tulajdonában, alkalmazásában és a Társaság érdekében végzi tevékenységét.


Biztosítaniuk kell, hogy csak a megfelelően felhatalmazott (a regisztrációban rögzített) személy(zet) férhessen hozzá a bejelentő felülethez az alábbi intézkedések bevezetésével:


- A felülethez való hozzáférést biztosító infrastruktúra fizikai és logikai védelme (csak a jogosult személy fér hozzá fizikailag a géphez, illetve a jelszavakhoz). Itt szükséges a védelem további szintjeit meghatározni (számítógépek védelme (tűzfal, vírusírtó, naplózás, biztonsági mentés stb.)

- Csak a felhatalmazott személy(zet) végzi az adatok feltöltését.

- Nyilvántartja a felhatalmazottak körét, kezeli a változásokat (törli/törölteti a már nem érdekkörében tevékenykedő személyzetet).


A jelen intézkedéssel összhangban alakítja ki/át a saját adatkezelési tájékoztatóját, melyről tájékoztatja az utasokat illetve a belső adatvédelmi szabályzatát, amelyet a foglalkoztatottakkal igazolható módon ismertet.


A felhatalmazott személy(zet) kötelezettségei:


- Az általa használt belépési adatok (azonosító, jelszó) megfelelő védelme, harmadik személy részére nem adhatja át azokat.

- A feltöltött adatok hitelességének ellenőrzése a Társaságnál bevezetett eljárási rend szerint, a feltöltés előtt.

- Haladéktalan tájékoztatási kötelezettsége van, amennyiben azt észleli, hogy a felülethez való hozzáférés során személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi, információbiztonsági incidens történt.

- Titoktartási kötelezettséget vállal a munkája során a tudomására jutott személyes adatok vonatkozásában.


A Hajózási Társaság felel a feltöltött adatok hitelességéért, valamint az általa felhatalmazott személy(zet) által kezelt adatokért, azok helyesbítéséért. Szintén a Társaság felel az általa felhatalmazott személy(zet)re vonatkozó információk frissítéséért a hozzáférést kiadó szervezet felé.